Featured Ads

Register Your Account

Đăng Quảng Cáo $10 Một Tháng

tho nail

Cần Thợ

 • Cần thợ nail
 • Cần thợ tóc
 • Cần thợ eyelash
mua ban tiem nail

Mua Bán

 • Bán tiệm nail, tiệm tóc, nhà hàng
 • Bán các cơ sở thương mại
 • Bán nhà, đất, xe, garage sale..
viec lam nail

Dịch Vụ+

 • Cần người, tuyển nhân viên
 • Giữ trẻ, share phòng, sửa nhà..
 • Quảng cáo các dịch vụ thương mại

Advertise A Banner For Your Business

Phát triển cơ sở thương mại của bạn bằng cách quảng cáo business banner trên Cần Ngay. Hiệu quả mà lệ phí ít, starting $40/month.

 • Free Design
 • No Contract
 • Cancel Anytime
  About Us

Based in Houston, TX Cần Ngay is a web design and graphic design company dedicated to serve the Vietnamese Community living in the United States.
We offer many services including Business Website, Logo Design, Web Applications, Brochure, Business Card, Security Camera, Credit Card Processing, and many more.

  Contact Us
  Cần Ngay

PO BOX 710308
Houston, TX 77271

Tel: (713) 855-4818
Tel: (800) 715-7176
Mail : lienlac@canngay.com
Business Hours : 24 Hours