SPONSORED ADS

can tho nail
can tho nail
can tho nail

CẦN THỢ NAIL QUẢNG CÁO

 • 05/17/2022
  Chesapeake 23321

  Cần gấp nhiều thợ biết làm bột, bảo đảm $300/day, hơn thì ăn chia. ̣(Bảo đảm quanh năm).
  Lương trung Bình $2500 hơn /Tuần.
  Giá Nail cao, Dip$50+ ko có mani.
  Pedi $35, 50, 60. Full set $50+, Ombr...

 • 05/14/2022
  Alexandria 22314

  Tiem can gap tho biet lam du thu. Xin lien lac 703 751 0160. Xin cam on.