Hi, how can we help you?

We're here to help!

Những Câu Hỏi Thường Hỏi


Nếu qúi vị quên password không sign in được thì có 2 cách sau:
 • Bấm nút này sau đó điền vào email của bạn để nhận được link làm password mới. Bạn nên trờ 2 phút rồi check email của bạn nhe rồi làm theo hướng dẫn trên email.
 • Hãy gọi cho nhân viên Cần Ngay 713-855-4818 yêu cầu làm password mới ngay tức khắc.
Có 2 cách để đăng quảng cáo:
 • Sau khi ghi danh, bạn có thể bắt đầu viết và đăng quảng cáo. Có hướng dẩn rõ ràng chỉ từng bước một thật dể dàng.
 • Nếu quí vị không rành về computer, xin gọi nhân viên Cần Ngay để chúng tôi giúp quí vị viết và đăng quảng cáo.
 • Trả bằng PayPal
 • Trả bằng Credit or Debit Card
 • Trả bằng Check
Bạn có thể sửa đổi quảng cáo bao nhiêu lần cũng được.
 • Nếu bạn đã tự đăng thì sign in vào rồi bấm vào nút trên góc bên phải bạn sẽ thấy nút Coi/Sửa Quảng Cáo. Sau khi bấm vào đó thì làm theo hướng dẫn là xong.
 • Bạn có thể gọi cho nhân viên Cần Ngay và chúng tôi sẽ luôn vui lòng giúp bạn sửa đổi bất cứ lúc nào.
 • Bạn cứ viết đăng quảng cáo không cần có dấu vì chúc tôi sẽ thấy những quảng cáo đã đăng thành công trên mạng mà không có dấu và sẽ bỏ dấu vào trong vòng 24 tiếng.
 • Nếu bạn vẫn chưa thấy quảng cáo của bạn chưa có dấu sau 24 tiếng thì xin gọi cho chúng tôi nhe.
Send us a message

Quick Help Line


Cần Đăng Quảng Cáo Liền?

Nhân viên Cần Ngay đang chờ đợi giúp quí vị đăng quảng cáo qua điện thoại và lệ phí có thể trả tiền bằng credit card qua điện thoại luôn.

Giúp Kỷ Thuật - Technical Support

Tất cả vấn đề liên quan về kỹ thuật hay bất cứ trở ngại gì

  About Us

Based in Houston, TX Cần Ngay is a website development and marketing graphic design company with young talented experts.
We offer many services for all businesses including Business Website, Web Applications, Credit Card Processing, POS System, Marketing Graphic Designs, and many more.

  Contact Us
  Cần Ngay

9950 Westpark Dr #303
Houston, TX 77063

Tel: (713) 855-4818
Tel: (800) 715-7176
Mail : lienlac@canngay.com
Hours : 9am - 9pm Central Time