• 10/7/2020
    Roanoke 24012

    Cần Thợ Nails
    Tiệm đang cần gấp thợ nail Nam/Nữ

    Biết làm chân Tay Nước, sơn Gel.
    Biết làm bột Càng tốt. Lương Thỏa thuận, (Tiệm 6 ghế, 5 bàn)
    Khu mỹ trắng, típ cao.
    Eric : Cellphone: (714) 837-1117
    Số Tiệm: (540) 397-8366

  • 10/3/2020
    Roanoke 24018

    Cần thợ giỏi bột pink and white, nam và nữ. Bao lương $800/tuần trên chia 6/4. Làm khu Mỹ trắng, high tip và cần 01 thợ chân tay nước biết wax càng tốt, làm việc rất thoải mái, có phòng riêng cho thợ ở xa. Xin vui lò...

  • 8/29/2020
    Roanoke 24018

    Cần thợ nails có kinh nghiệm làm bôt, gel manicure và chân tay nước, bao lương $700 tuần trên chia 6/4. Xin liên lạc Vũ Tiệm: 540-904-2831 Cell: 540-330-5886

    Thông Tin Liên Hệ:
    Beauty Bar

  • 8/19/2020
    Roanoke 24012

    Tiệm nail trong mall vùng Roanoke, VA. Cần gấp thợ nail biết làm tất cả eye brow càng tốt. Bao lương hoặc ăn chia tùy theo khả năng. ở Xa có chổ ở. Thật lòng xin gọi: Tommy Work: (540)366-2009 Cell: (540)354-5776

  • 2/21/2020
    Roanoke 24012

    Tiệm nail khu Bonsack Kroger, Roanoke, VA. Cần thợ nails, biết làm bột/wax càng tốt. Tiệm khu sang, khách đông và tips cao. Bao lương hoặc ăn chia tùy theo khả năng. ở Xa có phòng cho thuê, và có xe chở đi làm, xin l...

  • 2/20/2020
    Roanoke 24012

    Tiệm nail trong Valley View Mall ở Roanoke và ở trong Christiansburgs super-Walmart cần nhiều thợ nail nữ có kinh nghiệm làm bột, pink and white, gel manicure và thợ chân tay nước biết làm waxing. Nếu biết nói tiếng ...

Showing : 6

Narrow your search here

RESET